آرشیو اخبار

دستگاه سیکلون برای جمع آوری ذرات میکرونی در مرکز رشد دانشگاه کاشان طراحی شد

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت:این سیکلون با همکاری دکتر حسین نوری، مهندس سید محسن حسینی و مهندس محمد حسین خیرخواه در شرکت کیمیاگران صنعت امیر کبیر، مستقر در مرکز رشد دانشگاه کاشان، طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب