آرشیو اخبار

مژده به دانشمندان و پژوهشگران برتر

بر اساس مصوبه مورخ ۲/۵/۸۴ هیأت وزیران و به استناد ماده ۱ آیین نامه مصوبه، از این پس سالانه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به هر یک از دانشمندان و پژوهشگران برتر کشور به منظور تکمیل و توسعه فعالیتهای پژوهشی آنان اختصاص یافته است. استفاده از این فرصت مغتنم توسط اساتید ارجمند زمینه ساز رشد و تعالی بیش از پیش دانشگاه خواهد بود. روابط عمومی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب

مژده به دانشمندان و پژوهشگران برتر

بر اساس مصوبه مورخ ۲/۵/۸۴ هیأت وزیران و به استناد ماده ۱ آیین نامه مصوبه، از این پس سالانه مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هر یک از دانشمندان و پژوهشگران برتر کشور به منظور تکمیل و توسعه فعالیتهای پژوهشی آنان اختصاص یافته است. استفاده از این فرصت مغتنم توسط اساتید ارجمند زمینه ساز رشد و تعالی بیش از پیش دانشگاه خواهد بود. روابط عمومی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب

تجلیل از ممتازین دانشجویی

با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه، مراسم تجلیل از ممتازین دانشجویی (شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان ۸۳ و ۸۴) در پاییز امسال برگزار می گردد روابط عمومی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب

تجلیل از ممتازین دانشجویی

با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه، مراسم تجلیل از ممتازین دانشجویی (شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان ۸۳ و ۸۴) در پاییز امسال برگزار می گردد روابط عمومی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب