مشاور رئیس،مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی


 

مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی: محمد خداداد

تلفن: 03155912223

03155912115 

فکس: 03155511121

رزومه 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمد خداداد نوش‌آبادی

نام پدر: خداداد

تاریخ تولد:1/3/ 1352

تلفن همراه: 09132644983             ایمیل: mohamadkhodadadn@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

عناوین پایان‌نامه‌ها:

 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد: وام‌گیری‌های تعزیه از شاهنامه
 • پایان‌نامه دکتری: نقش و جایگاه اسطوره در تعزیه

علایق پژوهشی:

تعزیه، اسطوره

کتابها:

اسطوره، شاهنامه،تعزیه"وام گیری های تعزیه از بن مایه های اساطیری و شاهنامه "(انتشارات آرون-1399)

مقالات (علمی ـ پژوهشی/ علمی ـ ترویجی):

 • بررسی تطبیقی داشتان سیاوش و روایت مادر تعزیه نامه ها، مجله فرهنگ و ادبیات عامه، دانشگاه تربیت مدرس،دوره 7،شماره28(مهر و آبان1398، صص 46-23
 • خویشکاری و همنوایی عرفان و اسوره در نسخ تعزیه، مجله مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان،دوره1،شماره 30-پاییز و زمستان1398، صص 80-51
 • وام‌گیری‌های تعزیه از شاهنامه و روایت‌های ایرانی ـ فصلنامه علمی، پژوهشی بهارستان سخن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، شماره 32 ـ تابستان 1395
 • توغ‌های نفیس و تاریخی شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز، نویسنده دوم، پژوهش‌نامه کاشان، شماره ششم (پیاپی 14)، بهار و تابستان 1394، صص 140 تا 182.
 • محتشم و میرعزا (وام‌گیری‌های نسخ تعزیه میرعزاکاشانی از ترکیب‌بند عاشورایی محتشم کاشانی)، شماره دهم (پیاپی هجدهم)، بهار و تابستان 96

مقالات همایش‌ها:

 • کهن الگوها و باورهای اساطیری در تعزیه نامه ها، سیزدهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی1397، دانشگاه شیراز
 • وام‌گیری‌های تعزیه از شاهنامه با تأکید بر نسخه حرّ میرانجم، نخستین همایش نگاهی نو به ادبیات عامه، بهمن 1393، دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • شباهت چند داستان در شاهنامه و تعزیه، یازدهمین گردهمای انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1395، دانشگاه گیلان.
 • سیر تحول و تطور تعزیه، یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1395، دانشگاه گیلان.
 • محتشم و میرعزا، نخستین کنگره بین‌المللی محتشم کاشانی، اسفند 1395، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان.
 • اشارات اساطیری در نسخ تعزیه، پانزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن 1399، دانشگاه اهواز.

سوابق اجرایی:

 • کارشناس روابط عمومی دانشگاه کاشان 1378 تا 1390
 • عضو شورای اسلامی شهر نوش‌آباد 1384 تا 1392
 • رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان 1390 تا 1395
 • مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست دانشگاه کاشان 1395 تاکنون
 • عضو کمیته اجرایی و برگزاری بیش از 40 همایش علمی ملی و بین‌المللی در دانشگاه کاشان
 • مدیر داخلی مجله علمی فرهنگی رسانه دانشگاه کاشان 1380 تا 1390