دانشگاه کاشان

اخبار دانشگاه

اطلاعیه

ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳
فراخوان جذب دو نفر سرباز امریه سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
اطلاعیه آزمون زبان دکتری یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

رشته‌های تحصیلی