دانشگاه کاشان

اخبار دانشگاه

اطلاعیه

اطلاعیه ارزشیابی اساتید شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳
اطلاعیه حذف تک درس و ترم یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
تمدید المپیاد فناورانه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رشته‌های تحصیلی