دانشگاه کاشان

اخبار دانشگاه

گزارش تصویری برگزاری جشـن ازدواج دانشجویی
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ گالری

اطلاعیه

اطلاعیه حذف تک درس و ترم جدید یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
تمدید المپیاد فناورانه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
آزمون زبان دکتری (خرداد ماه ۱۴۰۳) یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
مسابقات جام بهره‌‌وری (بهجام) دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

رشته‌های تحصیلی