دانشگاه کاشان

اخبار دانشگاه

اطلاعیه

- اطلاعیه نظر سنجی دروس چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
- شانزدهمین دوره آزمون دکتری زبان سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
- تاریخ برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

رشته‌های تحصیلی