دانشگاه کاشان

اطلاعیه

اطلاعیه ارزشیابی اساتید شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳
اطلاعیه حذف تک درس و ترم یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
تمدید المپیاد فناورانه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
آزمون زبان دکتری (خرداد ماه ۱۴۰۳) یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

رشته‌های تحصیلی