دانشگاه کاشان

اخبار دانشگاه

برگزاری کارگاه خلاقیت و نوآوری برای معلمان
جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ گالری

اطلاعیه

اطلاعیه حذف تک‌درس و نیم‌سال جدید یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
رویداد بازی محور دانشجویی دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اطلاعیه حراست دانشگاه کاشان دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
هفتمین همایش ملی توربین گاز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

رشته‌های تحصیلی