آرشیو اخبار

دانش آموختگی نخستین دانشجوی پردیس دانشگاهی کاشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان گفت: نخستین دانشجوی پردیس دانشگاهی کاشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از پایان نامه خویش با موفقیت دفاع کرد.

ادامه مطلب

موفقیت دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان در مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد دانشجویی

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان گفت: دو دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه در مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد دانشجویی کشوری موفق به کسب رتبه سوم شدند.

ادامه مطلب