آرشیو اخبار

دوره های آموزش شنا در دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: در راستای تعامل و همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی شهرستان حدود 270 نفر از اعضای اتحادیه و موسسه هم اندیشی کانون های فرهنگی کاشان، دوره های آموزش مقدماتی شنای کرال سینه را در استخر این دانشگاه فرا گرفتند.

ادامه مطلب