آرشیو اخبار

دانش آموخته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان ،عنوان پایان نامه برتر کشور در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه ارتعاشات و آکوستیک را کسب کرد

دانشجوی فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان ،عنوان پایان نامه برتر کشور در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه ارتعاشات و آکوستیک را کسب کرد.

ادامه مطلب