آرشیو اخبار

بازدید اعضای هیات رئیسه دانشگاه کاشان از پروژه های آبخیزداری منطقه حسین آباد

اعضای هیات رئیسه دانشگاه به همراه جمعی از اساتید دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، در روز سه شنبه نوزدهم مردادماه جاری از پروژه های منطقه حسین آباد مشکات که متعلق به آقای مهندس علیزاده هستند، بازدید کردند

ادامه مطلب