آرشیو اخبار

<FONT size=2>خورشیدگرفتگی حلقوی 14 دی ماه 1389 در ایران بصورت جزئی قابل مشاهده است</FONT>

<P align=justify><FONT size=2>این خورشید گرفتگی در روز چهاردهم دی ماه 1389 برابر با 4 ژانویه 2011  در رصدخانه کاشان از  ساعت 11:20:34 آغاز شده و در ساعت 12:49:37 به حداکثر خود می رسد. و در ساعت 14:13:32 اتمام می پذیرد. در زمان بیشینه گرفتکی تا 36/6 درصد از خورشید توسط ماه پوشانیده می شود. در زمان حداکثر گرفتگی زاویه سمت خورشید 191 درجه و زاویه ارتفاع آن در این رصدخانه 33 درجه بالاتر از افق خواهد بود. از آنجا که در این زمان اندازه ظاهری ماه حدود 0/95 اندازه ظاهری خورشید است. بنابراین نوع خورشیدگرفتگی حلقوی است.  در نواحی شمالی اروپا حداکثر این خورشید گرفتگی حلقوی قابل مشاهده است. که البته تا حدود 90 درصد گرفتگی انجام شده و بصورت جزئی بوده و ساختار حلقوی قابل مشاهده نخواهد بود.<BR> این خورشید گرفتگی بصورت جزئی در تمام نقاط ایران قابل مشاهده است. در تهران این خورشید گرفتگی از حدود ساعت 11:22 آغاز می شود. و در ساعت 12:51 به حداکثر خود رسیده و در نهایت در ساعت 14:15 پایان می پذیرد. در شکل زیر می توانید کلیه نقاطی از کره زمین که این پدیده نجومی قابل رویت است ، مشاهده نمایید.<BR></FONT><BR><BR><IMG height=541 alt="" hspace=1 src="http://www.uko.ir/uko_website/fa/images/uploads/Image/solar-eclipse-2011-jan-04.jpg" width=564 align=absMiddle vspace=1 border=1><BR><BR></P> <P> </P> <P> </P> <P><A href="http://www.uko.ir/uko_website/fa/27-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>گزارشی از رصد خورشیدگرفتگی 25 دی ماه 1388</FONT></A><BR></P> <P><FONT size=2>منبع: </FONT><A href="http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=79"><FONT size=2>وبسایت رصدخانه دانشگاه کاشان</FONT></A></P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست ریاست دانشگاه با اساتید دانشکده شیمی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد با حضور در جمع اساتید دانشکده شیمی پیرامون مسائل و مشکلات مختلف اساتید این دانشکده به بحث و تبادل نظر پرداخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">افزایش بودجه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، تجهیز آزمایشگاه‌های دانشکده شیمی، تبادل نظر در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی، تخصیص فضای مناسب آموزشی و آزمایشگاهی و بازنگری در مورد جلسات دفاعیه دانشجویان ارشد و دکترا از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>سلاح امروز معرفت و بصیرت حسینی است</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8105Pajohesh-89-B.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان گفت: سلاح امروز مردم به خصوص دانشجویان و جامعه دانشگاهی معرفت و بصیرت حسینی است. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش افزود: به وسیله این سلاح باید سعی کرد تا تاریخ کربلا دوباره کربلا تکرار نشود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی با اشاره به اینکه تاریخ عاشورا برای همیشه زنده است اظهار داشت: روز عاشورا نه تنها یک حادثه بلکه فرهنگ است که در طول تاریخ درس عبرت برای بشریت است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان، دلیل زنده بودن و اهمیت عاشورا را درس و الگو گرفتن مردم جهان از این واقعه بزرگ ذکر کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر ساداتی‌نژاد، با اشاره به اینکه کسانی که امام حسین (ع) را به شهادت رساندند منتظران این حضرت بودند خاطر نشان کرد: دشمنان ما درصدد هستند که حادثه کوفه و کربلا دوباره تکرار شود و باید با سلاح علم و دانش از وقوع این جریان‌ها جلوگیری کرد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>وحدت حوزه ودانشگاه موجب پویایی نظام اسلامی است</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان گفت: وحدت حوزه و دانشگاه موجب پویایی، پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">حجت‌الاسلام عباس خادمیان، اتحاد این دو نهاد را لازم دانست و اظهار داشت: با بررسی تاریخ معاصر، اوج اقتدار جامعه در زمان اتحاد حوزه و دانشگاه بوده است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: در زمان قاجار که تفرقه بین حوزه و دانشگاه را ایجاد کردند جامعه در سراشیبی و سقوط قرار گرفت و اندیشه‌ها و پیشرفت‌های علمی به انحطاط کشیده شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، جدایی بین حوزه و دانشگاه، موجب عقب نگه داشتن جامعه اسلامی و عدم پیشرفت و تحول کشور در زمینه‌های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه مانند مغزمتفکر و بازوی علمی و فرهنگی باید در کنار همدیگر باشند خاطر نشان کرد: دانشگاه برای تبیین اهداف و جهت‌دهی نظام توحیدی نیاز به همراهی و همکاری علما و مراجع عظام دارد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">خادمیان، جامعه اسلامی ایران را برخاسته از فضایل اسلامی و ملی که تاریخ درخشانی را در خود جای داده است، دانست و اظهار داشت: شهید دکتر مفتح که خود از عالمان و دانش آموختگان حوزوی بودند، علاوه بر کسب تحصیلات علوم دینی به دلیل نیاز و ضرورتی که احساس می‌کرد به تحصیل دردانشگاه همت گمارد و استاد مسلم و برجسته حوزه و دانشگاه شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، افزود: اختلاف در مبانی علمی، نظری و عقیدتی بین این دو موجب ایجاد ناهماهنگی و تضعیف نظام اسلامی است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول نهاد رهبری در دانشگاه کاشان، به جنگ نرم و توطئه‌های دشمنان برای براندازی اسلام و ترویج فرهنگ غربی در بین جوانان جامعه اسلامی اشاره کرد وگفت: راه مقابله با جنگ نرم دشمن تحکیم وحدت بین حوزه و دانشگاه است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نخستین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد هنر اسلامی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خانم رقیه راسخ تلخداش اولین دانش آموخته اولین دوره از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اسلامی با گرایش سفال و سرامیک در روز دوشنبه مورخ 89/9/22 از پایان نامه خود با عنوان «پژوهشی بر ساخت لعاب‌های کریستالی و بهره‌وری آن در سرامیک اسلامی» دفاع کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">این پایان نامه که به راهنمایی آقای دکتر احمد اکبری تدوین شده است با حضور آقایان مهندس عباس اکبری و مهندس سیدمحمدحسین رحمتی از اساتید گروه هنر اسلامی دانشکده معماری وهنر مورد ارزیابی قرار گرفت.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">با توجه به سوابق و جایگاه تاریخی سفال و سرامیک در کاشان و وجود کارگاه سفالگری مجهز در دانشکده معماری و هنر از سال 1386 پذیرش دانشجو در این رشته آغاز و تاکنون دو دوره پذیرش صورت گرفته است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب