آرشیو اخبار

اولین کارگاه آشنایی با لهجه‌های عربی با عنوان شامی در دانشگاه کاشان

نخستین کارگاه آشنایی با لهجه‌‌های عربی با عنوان "آشنایی با لهجه شامی" از سوی انجمن گروه زبان و ادبیات عربی با حضور گرم اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی برگزار گردید.

ادامه مطلب