آرشیو اخبار

برگزاری نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور اساتید پیشکسوت

نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور تعدادی از اعضای محترم هیات علمی پیش کسوت در روز چهارشنبه مورخ 25/10/92 ساعت 10:30 صبح برگزار و محورهای زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

ادامه مطلب

تفاهم نامه همکاری علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

سرپرست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان گفت: تفاهم نامه همکاری مشترک علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران امضاء شد.

ادامه مطلب