آرشیو اخبار

روابط عمومی دانشگاه کاشان روابط عمومی برتر وزارت علوم شد

روابط عمومی دانشگاه کاشان در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی – فناوری و سازمانهای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه دانشگاههای الف، رتبه برتر را کسب کرد.

ادامه مطلب