آرشیو اخبار

برگزاری سمینار عطر نعنای تازه

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان گفت: سمینار بزرگ عطر نعنای تازه با همکاری گروه طرح و ایده کمیاب و دفتر کارآفرینی دانشگاه کاشان با محتوی مدیریت باور و تغییر نگرش به سبکی نو و متفاوت در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

پیام تشکر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تطبیق برنامه دانشگاه کاشان با سیاست های کلی علم و فناوری

مدیر طرح و برنامه دانشگاه کاشان از پیام تشکر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارش تطبیق برنامه این دانشگاه با سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری خبر داد.

ادامه مطلب