آرشیو اخبار

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=3> </FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN></FONT><FONT size=2>در راستای ارتقاء مهارتهای اداری و اخلاقی کارکنان دانشگاه ، دوره های آموزشی«</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">Access</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA><FONT size=2>» ویژه کارشناسان و «اخلاق اداری ومناسبات انسانی» ویژه سایر کارکنان به اجرا درآمد.</FONT> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3>  </FONT></FONT></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></FONT></SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>واحد آموزش کارکنان مدیریت طرح و برنامه «کارگاه آموزشی روابط عمومی و رسانه های جمعی» ویژه کارکنان روابط عمومی دستگاههای دولتی و اصحاب رسانه های شهرستان کاشان و دوره های آموزشی «ارتباط مؤثر با محیط و دیگران» و «ارزیابی فساد اداری» را در برنامه اسفند ماه سال جاری خود اعلام کرده است.</FONT> <o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P>

ادامه مطلب

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان

در راستای ارتقاء مهارتهای اداری و اخلاقی کارکنان دانشگاه ، دوره های آموزشی« » ویژه کارشناسان و «اخلاق اداری ومناسبات انسانی» ویژه سایر کارکنان به اجرا درآمد.واحد آموزش کارکنان مدیریت طرح و برنامه «کارگاه آموزشی روابط عمومی و رسانه های جمعی» ویژه کارکنان روابط عمومی دستگاههای دولتی و اصحاب رسانه های شهرستان کاشان و دوره های آموزشی «ارتباط مؤثر با محیط و دیگران» و «ارزیابی فساد اداری» را در برنامه اسفند ماه سال جاری خود اعلام کرده است.

ادامه مطلب

امضاء قرارداد همکاری بین دانشگاه کاشان و دانشگاه هنر تهران

نظر به لزوم ارتقاء کیفی و کمی آموزش عالی در سطح کشور و نیز اهمیت همکاریهای علمی و فرهنگی دانشگاهها در این زمینه ، « تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی» فی مابین رؤسای دانشگاههای کاشان و هنر تهران به امضاء رسید . در این تفاهم نامه زمینه های همکاری دو دانشگاه در بخشهای آموزشی ، پژوهشی ارتباطات بین المللی و امور رفاهی را مورد توجه قرار گرفته است . در این راستا و با استناد به بند ج ماده ۲ قرارداد مذکور ، به عنوان اولین گام اجرایی در زمینه راه اندازی دوره های جدید تحصیلات تکمیلی « تفاهم نامه برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد پژوهش هنر » نیز به امضاء طرفین رسید . با انعقاد این قرارداد زمینه های ایجاد رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان فراهم می گردد .

ادامه مطلب

امضاء قرارداد همکاری بین دانشگاه کاشان و دانشگاه هنر تهران

نظر به لزوم ارتقاء کیفی و کمی آموزش عالی در سطح کشور و نیز اهمیت همکاریهای علمی و فرهنگی دانشگاهها در این زمینه ، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی» فی مابین رؤسای دانشگاههای کاشان و هنر تهران به امضاء رسید . در این تفاهم نامه زمینه های همکاری دو دانشگاه در بخشهای آموزشی ، پژوهشی ارتباطات بین المللی و امور رفاهی را مورد توجه قرار گرفته است . در این راستا و با استناد به بند ج ماده ۲ قرارداد مذکور ، به عنوان اولین گام اجرایی در زمینه راه اندازی دوره های جدید تحصیلات تکمیلی « تفاهم نامه برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد پژوهش هنر » نیز به امضاء طرفین رسید . با انعقاد این قرارداد زمینه های ایجاد رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان فراهم می گردد .

ادامه مطلب