آرشیو اخبار

نتایج مربوط به تعیین صلاحیت علمی آزمون دکتری تخصصی

اسامی پذیرفته شدگان تعیین صلاحیت علمی آزمون دکتری تخصصی در رشته ریاضی- جبر و شیمی فیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل اعلام می گردد.پذیرش نهایی منوط به تأیید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ریاضی جبر ردیف نام و نام خانوادگی علی آستانه اصل شهرام حیدریان غلامحسین فتح تبار فیروز جایی شیمی فیزیک فروغ کلانتری فتوح

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون اعطای بورس دکتری آمار حقوق علوم اقتصادی و مدیریت مالی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت نیروهای تخصصی مورد نیاز خود با هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعدادی از دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور را از طریق آزمون و مصاحبه در مقطع دکترای رشته های آمار حقوق علوم اقتصادی و مدیریت مالی به خارج از کشور اعزام می نماید. دریافت اطلاعات بیشتر و فرمها

ادامه مطلب

گزارش فعالیتهای پژوهشی

بررسی و تصویب اساسنامه مرکز پژوهشی فرش تصویب کلیات تاسیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی بررسی و تصویب سفرهای مطالعاتی همکاران تصویب آئین نامه نحوه بررسی و حمایت از طرحهای پژوهشی و چاپ مقالات تصویب آئین نامه حمایت از انتشار آثار تالیفی و ترجمه ای اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان تصویب حمایت از شرکت دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی برای ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی کشور تصویب حق الزحمه داوری آثار پژوهشی تصویب حمایت از انتشار مجله گلجام متعلق به انجمن علمی فرش برای ۵ شماره تصویب آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) تصویب آئین نامه داخلی مربوط به اجرای آئین نامه پژوهانه تصویب آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاه تصویب حمایت از چاپ دو شماره از مجله علمی–پژوهشی جامعه شناسی ایران در دانشگاه کاشان بررسی اساسنامه پیشنهادی مرکز پژوهشی کاشان شناسی چکیده ای از دستاوردها و آثار پژوهشی دانشگاه از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای آذر ۸۵: مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی نمایه شده ISI (۸۵ مورد) مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی نمایه شده غیر ISI (۱۵ مورد) مقالات منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور (۱۱ مورد) مقالات منتشر شده در مجلات علمی – ترویجی داخل کشور (۳۰ مورد) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور (۳۲ مورد) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی برگزار شده در داخل کشور (۷۳ مورد) کتب تالیفی و ترجمه ای حمایت شده (۱۵ مورد) حمایت از شرکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برای ارائه مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور (۲۵ مورد) طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته (۲۶ مورد) طرحهای تحقیقاتی تصویب شده جدید (۸ مورد) سفر مطالعاتی انجام شده (۱ مورد)

ادامه مطلب

اجرائی شدن کامل آئین نامه پ‍ژوهانه در دانشگاه کاشان

مدیر پ‍ژوهشی دانشگاه اعلام نمود: پیرو تصویب آئین نامه نحوه اعطای اعتبار پژوهشی (گرانت) در تابستان گذشته خوشبختانه پس از تشکیل کمیته تخصیص پژوهانه و تصویب آئین نامه داخلی موضوع بند ۳-۴ این آئین نامه، اکنون حدود دو ماه است که عمده امور پژوهشی دانشگاه مطابق آئین نامه پژوهانه اجرا و مدیریت می شود. آقای دکتر خراسانی زاده از همکاران محترم عضو هیات علمی دانشگاه تقاضا نمود برای استفاده از اعتبار پژوهشی ابلاغ شده به نکات زیر توجه فرمایند: آئین نامه پژوهانه و آئین نامه داخلی مربوط به آن در سایت دانشگاه در قسمت مدیریت پژوهشی قرار دارد. از همکاران محترم درخواست می شود آین آئین نامه ها را برداشت و مطالعه فرمایند و تقاضاهای خویش را مطابق ضوابط آن ها تنظیم فرمایند. امور پژوهشی در دانشکده ها با نظارت و تایید معاون محترم پژوهشی دانشکده صورت می;پذیرد. با توجه به عضویت معاون پژوهشی دانشکده در شورای پژوهشی و کمیته تخصیص پژوهانه، ایشان از سیاستهای پژوهشی و مصوبات و نحوه اجرای امور پژوهشی اطلاع کامل دارند. به منظور تسریع در امور مستدعی است هرگونه تقاضای مربوط به امور پژوهشی با هماهنگی و از طریق معاون محترم پژوهشی دانشکده به حوزه معاونت پ‍ژوهشی دانشگاه ارسال شود و همکاران محترم از ارجاع مستقیم تقاضا به حوزه معاونت پژوهشی اجتناب فرمایند. شیوه اعطای اعتبار پژوهشی، به همکاران محترم آزادی عمل در نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهشی خود را داده است. لازم است همکاران محترم راجع به نحوه مصرف اعتبار سالانه تصمیم گیری فرموده و در صورتیکه مایل به تعریف طرح پژوهشی هستند سریعاً اقدام فرمایند. بر روی سایت دانشگاه در قسمت مدیریت پژوهشی علاوه بر فرم ها و آئین نامه هایپژوهشی لیست مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مصوب وزارت علوم و مجلات و همچنین لیست کنفرانس ها و همایش های داخلی و بین المللی و سایر نکات مفید پژوهشی قرار دارد. مقتضی است همکاران محترم از این اطلاعات استفاده نموده و در صورتیکه پیشنهادی دارند منعکس فرمایند.

ادامه مطلب

مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمرات از طریق پیام کوتاه> را راه اندازی نمود

به همت مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمراتاز طریق پیام کوتاه راه اندازی شد و دانشجویان گرامی می توانند از روز سه شنبه ۳/۱۱/۸۵ با مراجعه به آموزش دانشکده، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند و منتظر دریافت نمراتشان باشند.

ادامه مطلب