فرم روز دانشجو

سلام دانشجوی عزیز ما،

تبریک ما رو پذیرا باش، به هر حال امروز روز شماست.
روز دانشجو، نوبت شماست.
نوبت شمائه که احساس مسئولیت کنین توی سرنوشت دانشگاه خودتون.
فرض کن که شما جای من رییس دانشگاه هستی. از نظر خودت برامون ایده هات رو بنویس

روز دانشجو
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجوئی*
  2
 • شماره تماس*
  3
 • ایده شما*
  4
 • پیوست*اگر ایده تون نیاز به پیوستی داره، حتما برامون ارسال کنین. آپلود
   5