آرشیو اخبار

کسب مقام سوم دانشجوی دانشگاه کاشان در مسابقات بدمینتون دانشگاههای منطقه 7 کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از اعزام تیم بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه خبر داد و گفت: دانشجوی بدمینتون باز دانشگاه کاشان موفق به کسب مقام سوم در مسابقات بدمینتون دانشگاههای منطقه 7 کشور شد.

ادامه مطلب