آرشیو اخبار

بازدید خانواده های خیرین آقایان هاشمیان و ترکیان از روند اجرایی پروژه های خیر ساز

مدیر عامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان از بازدید خیرین ارجمند آقایان سید محمد و سید مرتضی هاشمیان و امیرحسین ترکیان از روند اجرایی ساخت خوابگاه های در حال ساخت این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب