ورزشی

<FONT size=2>مسابقات فوتسال پسران منطقه 3 دانشگاه‌های کشور با قهرمانی دانشگاه قم در دانشگاه کاشان پایان یافت</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان، گفت: مسابقات فوتسال پسران منطقه سه دانشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم قم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در دانشگاه کاشان پایان یافت.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سعید حلاج باشی اظهار داشت: تیم‌های شهرکرد، اراک و کاشان به ترتیب مقام‌های دوم تا چهارم این دوره مسابقات را کسب کردند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با اشاره به اینکه در این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دوره مسابقات، هشت تیم از دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، اراک، قم ، شهرکرد، فنی مهندسی گلپایگان و کاشان شرکت کردند اظهار داشت: قهرمان این دوره مسابقات به سهمیه حضور در المپیاد سال 91 نایل شد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این دوره مسابقات از 28 آذرماه به میزبانی دانشگاه کاشان برگزار شد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کسب مقام سومی تیم دانشجویان دختر دانشگاه کاشان در دومین المپیاد ورزشی دانشجویان نخبه علمی کشور</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان، از کسب مقام سومی تیم دانشجویان دختر این دانشگاه در دومین مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان نخبه علمی کشور خبر داد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سعید حلاج باشی &nbsp;افزود: این المپیاد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تاریخ 17 لغایت 20 آبانماه با حضور&nbsp; 35تیم از&nbsp; دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی با اشاره به اینکه این &nbsp;مسابقات در چهار رشته دارت، فریز بی، چرخ تانک و کفش پیاده روی در دو بخش دختران وپسران &nbsp;برگزار شد اظهار داشت: تیم دختران دانشگاه کاشان در رشته چرخ تانک مقام سوم از این دوره مسابقات را کسب کردند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی ، مینا علی بنا، مریم جعفری و سعیده گلهرانی&nbsp;را از نفرات برتر تیم دختران دانشگاه کاشان برشمرد و گفت:&nbsp; تیم پسران دانشگاه کاشان نیز به مقام چهارمی این دوره مسابقات نایل شدند. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است رقابت‌های المپیاد دختران از &nbsp;17 تا 20 آبان ماه &nbsp; و پسران از 10 لغایت 13 آبانماه ادامه داشت.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>

ادامه مطلب