ریاست دانشگاه

 

 

پروفسور عباس زراعت

رئیس دانشگاه کاشان

 


محل تولد: کاشان- 1344

 

استاد تمام (پروفسور)، پایه سی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

تلفن :  03155912100
                       03155912120           


Email: zeraat@kashanu.ac.ir


 

رزومه

 سوابق تحصیلی:

– دیپلم: علوم تجربی، دبیرستان امام خمینی کاشان، 1363

– کارشناسی: حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1363-1367

– کارشناسی ارشد: حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1367-1369

– دکترا: حقوق اسلامی، دانشگاه تهران 1370-1374

– دکترا: رشته حقوق جزا و جرم شناسی، کشور انگلستان

پایان نامه

o       عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: حریم املاک

         استاد راهنما: دکتر علیرضا فیض

o       عنوان رساله دکتری ایران: جرم سیاسی

          استاد راهنما: دکتر علیرضا فیض- دکتر محمد آشوری

o       عنوان رساله دکتری انگلستان: بررسی تطبیقی حقوق کیفری اروپا و ایران

سوابق فعالیتهای اجرائی

v    معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان

v    قائم مقام دانشگاه کاشان

v    مدیر گروه حقوق دانشگاه کاشان

v    رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

v    رییس کمیته جذب کمک های مردمی دانشگاه کاشان

v    عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه کاشان

v    عضو هسته گزینش کارکنان دانشگاه کاشان

v    عضو شورای اسلامی شهر کاشان

v    عضو کمیته اجرایی کارکنان دانشگاه کاشان

v    عضو هیأت امنای دانشگاه کاشان

v    عضو هیأت ممیزه دانشگاه­های کاشان و شهرکرد

v    عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان کاشان

v    عضو کمیته حقوقی سند چشم انداز کاشان

v    عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان

v    عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه کاشان

v    عضو هیأت امنای ستاد توسعه دانشگاه کاشان

v    عضو هیأت امنای بنیاد نخبگان دانشگاه کاشان

سوابق آموزشی:

Ø     تدریس در دانشگاه کاشان از سال 1369

Ø     تدریس آموزش ضمن خدمت قضات دادگستری

Ø      آموزش کارگاه های مختلف کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها

Ø      تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف کشور.

 

دروس تدریس شده

1)حوزه علمیه:

    فقه - اصول - ادبیات عرب

2)دانشگاه:

الف:کارشناسِِی

    فقه - اصول - حقوق جزا- آیین دادرسی کیفری - ادله اثبات دعوا

ب: کرشناسی ارشد:

     فقه، اصول، حقوق جزای تطبیقی، آئین دادرسی کیفری، حقوق جزای اقتصادی و ....

ج) دکتری

     آئین دادرسی کیفری تطبیقی- حقوق جزای تطبیقی

سوابق پژوهشی:

  • کتب

-1 آیین دادرسی کیفری، انتشارات قانون مدار، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

-2 آیین دادرسی کیفری 2، انتشارات قانون مدار، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

-3 آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول وقواعد، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی رشته فقه و حقوق اسلامی، چاپ ششم

-4 شرح قانون آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا و جرمشناسی، چاپ پنجم

-5 شرح قانون آیین دادرسی کیفری، ج 2، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا و جرمشناسی، چاپ پنجم

-6 قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، کتاب کاربردی برای قضات و وکلا و آزمون های وکالت و قضاوت، چاپ پنجم

-7 اصول آیین دادرسی کیفری، انتشارات مجد، کتاب کمک درسی برای دانشجویان رشته حقوق

-8 درس هایی از آیین دادرسی، انتشارات اندیشه های حقوقی، کتاب درسی برای دانشجویان ارشد حقوق، مجموعه مقالات

-9 کلیات حقوق، انتشارات اندیشه های حقوقی، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

-10 مقدمه علم حقوق، انتشارات جنگل، کتاب درسی دوره کارشناسی رشته حقوق

-11 حقوق جزا عمومی تطبیقی، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

-12 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، جرایم علیه اشخاص، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

13 حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

-14 حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه امنیت، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

-15 حقوق جزای عمومی 1 ، انتشارات ققنوس، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ چهارم

-16 حقوق جزای عمومی 2، انتشارات ققنوس، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ چهارم

-17 حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ پنجم

-18 حقوق جزای اختصاصی 2، جرایم علیه اموال، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی رشته حقوق

-19 حقوق جزای اختصاصی 3، جرایم علیه امنیت، انتشارات جنگل، کتاب درسی رشته حقوق

-20 جرایم علیه اداره عمومی کشور و دادگستری، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

-21 حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

-22 درآمدی بر علوم جنائی، انتشارات جنگل، کتاب درسی رشته حقوق

-23 نظریه بطلان در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا

-24 قانون مجازان اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات ققنوس، کتاب کاربردی برای حقوق دانان و آزمون قضاوت، وکالت و کارشناسی ارشد، چاپ دهم

-25 شرح قانون مجازان اسلامی، بخش کلیات، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ چهارم

-26 شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج 1، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ پنجم

-27 شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج 2، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ پنجم

-28 شرح قانون مجازات اسلامی، قصاص، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ پنجم

-29 شرح قانون مجازات اسلامی، دیات 1، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ پنجم

-30 شرح قانون مجازات اسلامی، دیات 2، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ پنجم

-31 شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات 1، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ هفتم

-32 شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات 2، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ هفتم

-33 شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات 3، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ هفتم

-34 محشای قانون آئین دادرسی مدنی، انتشارات ققنوس، کاربردی و آموزشی، چاپ چهارم

-35 شرح قانون آئین دادرسی مدنی، انتشارات خط سوم، کاربردی و آموزشی، چاپ سوم

-36 آئین دادرسی مدنی، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی رشته فقه و حقوق اسلامی، چاپ پنجم

-37 فرهنگ اصطلاحات حقوق عربی، انتشارات خط سوم، کتاب درسی رشته حقوق، چاپ دوم

-38 فرهنگ چهار زبانه حقوقی، انتشارات اندیشه حقوقی، کتاب کمک درسی

-39 آشنایی با قانون اساسی، انتشارات دانش پذیر، چاپ دهم

-40 حقوق برای همه، انتشارات فیض، کاربردی و آموزشی

- 41درس هایی از حقوق جزای عمومی، اندیشه های حقوقی، مجموعه مقالات و درس های کارشناسی ارشد حقوق جزا

-42 درس هایی از حقوق جزای اختصاص، اندیشه های حقوقی، مجموعه مقالات و درس های کارشناسی ارشد حقوق جزا

-43 ادله اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار، کتاب درسی کارشناسی حقوق، چاپ دوم

-44 حقوق کیفری مواد مخدر(ویرایش جدید)، انتشارات ققنوس، کتاب درسی کارشناسی حقوق

-45 جرم سیاسی، انتشارات ققنوس، پایان نامه دکتری

-46 قواعد فقه مدنی، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی حقوق، چاپ سوم

-47 حقوق کیفری کار، انتشارات جنگل، کتاب کاربردی و آموزشی

-48 حقوق کار، انتشارات اندیشه های حقوقی، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ دوم

-49 تحلیل آرا، قوه قضائیه، کاربردی، ویژه قضات

-50 آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات قانون مدار، 1392

-51 اصول فقه 1، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-52 اصول فقه 2، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-53 اصول فقه 3، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-54 اصول فقه 4، انتشارات دانش پذیر، شرح الوسیط، کتاب درسی دوره کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-55 متون فقه 1، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (عقود)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

-56 متون فقه 2، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (نکاح)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

-57 متون فقه 3، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (ارث)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

-58 متون فقه 4، انتشارات خط سوم، شرح لمعه (حدود)، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ چهارم

-59 متون فقه 5، انتشارات خط سوم، شرح بقیه مباحث لمعه، کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق، چاپ دوم

-60 ترجمه و شرح کنزالعرفان. ج 1، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق اسلامی

-61 ترجمه و شرح کنزالعرفان. ج 2، انتشارات اندیشه های حقوقی، 1391

-62 فقه استدلالی، عقود و قراردادها، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق

-63 فقه استدلالی، نکاح و طلاق، انتشارات فکر سازان، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق

-64 خود آموز مکاسب، خیار مجلس و حیوان، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، چاپ سوم

-65 خود آموز مکاسب، خیار شرط، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، چاپ سوم

-65 خودآموز مکاسب خیار عیب، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، چاپ سوم

-66 معاطات، شرح مکاسب، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، چاپ سوم

-67 شرح مبسوط مکاسب، شرایط عقد بیع، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه

-68 شرح مبسوط مکاسب، شرایط طرفین قرارداد، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه

-69 شرح مبسوط مکاسب، عقد فضولی، انتشارات جنگل، 1392

-70 اصول فقه، الفاظ، انتشارات حقوق اسلامی، شرح اصول فقه مظفر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ دهم

-71 اصول فقه، مباحث ادله، انتشارات حقوق اسلامی، شرح اصول فقه مظفر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ دهم

-72 اصول فقه، مباحث اصول عملی، انتشارات حقوق اسلامی، شرح اصول فقه مظفر، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ دهم

-73 مبانی استنباط حقوق، انتشارات میزان، 1391

-74 بطلان در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، 1391

-75 ترجمه و شرح الموجز 1، انتشارات حقوق اسلامی، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و حوزه های علمیه، چاپ یازدهم

-76 ترجمه و شرح الموجز 2، انتشارات حقوق اسلامی، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و حوزه های علمیه، چاپ یازدهم

-77 اصول الاستنباط، انتشارات حقوق اسلامی، کتاب درسی کارشناسی ارد حقوق اسلامی، چاپ پانزدهم

-78 ترجمه و شرح عناوین 1، انتشارات جنگل، ویراش جدید، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ سوم

-79 ترجمه و شرح عناوین 2، انتشارات جنگل، ویراش جدید، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وفقه، چاپ سوم

-80 ترجمه و شرح عناوین 3، انتشارات جنگل، کتاب درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و فقه، چاپ سوم

-81 تحریر العناوین، انتشارات جنگل، 1391

-82 فقه 2، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-83 فقه 3، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-84 فقه 6، انتشارات دانش پذیر، کتاب درسی کارشناسی فقه و حقوق، چاپ پنجم

-85 حقوق جزای عمومی 1، انتشارات جنگل، 1392

-86 حقوق جزای عمومی 2، انتشارات جنگل، 1392

-87 جرایم علیه اشخاص، انتشارات جنگل، 1392

-88 جرایم علیه مالکیت، انتشارات جنگل،1392

-89 شرح مختصر قانون مجازات اسلامی- 1392

 -90 شرح مختصر قانون مجازات اسلامی- 1375-1392

-91 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود، انتشارات جنگل، 1392

-92 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، دیات، 2 جلد، انتشارات جنگل، 1392

-93 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، قصاص، 2 جلد، انتشارات جنگل، 1392

-94 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، 2 جلد، انتشارات جنگل، 1392

-95 ترجمه و شرح الوسیط فی اصول الفقه، جلد 1، انتشارات جنگل، 1392

-96 ترجمه و شرح الوسیط فی اصول الفقه، جلد 2، انتشارات جنگل، 1392

-97 نظام وقف در دوران معاصر، دانشگاه کاشان،1392

مقالات

1-       تفاوت ارزش دیه، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

2-       جرم اهانت به مقدسات دینی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

3-       جرم سب النبی، مجله مطالعات اسلامی، دانشگاه مشهد

4-       جرم آدم ربائی و مخفی کردن دیگری، مجله مفید، دانشگاه مفید

5-       رشد کیفری، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

6-       توبه عذر معاف کننده مجازات، مجله مطالعات اسلامی، دانشگاه مشهد

7-       گذشت در جرایم قابل گذشت، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

8-       نظریه بطلان، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

9-       اعاده دادرسی در امور کیفری، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس

10-     شهادت اقربا و خادم و مخدوم، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

11-     قاعده قرعه، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

12-     تعارض اصل و ظاهر، مجله علوم انسانی، دانشگاه سمنان

13-     جرایم سایبری، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران

14-     شرط مقدار، مجله مطالعات اسلامی دانشگاه مشهد

15-     حدود اعتبار تصمیمات مراجع قضایی غیر صالح، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

16-      مشروعیت دادگاه انقلاب، مجله دادرسی، سازمان قضائی نیروهای مسلح

17-     فردی کردن ولایی مجازات ها، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

18-     تجدید جلسات دادرسی کیفری، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

19-     مصونیت شغلی وکلای دادگستری، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز

20-     قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

21-     خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله پیام آموزش، قوه قضائیه

22-     احتساب مدت بازداشت موقت، پیام آموزش، قوه قضائیه

23-     تأثیر مالکیت در دعوای خلع ید، پیام آموزش، قوه قضائیه

24-     جرم محال، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

25-     تفاوت جرم نظامی وعادی، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

26-      معاونت در جرم، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

27-     فاعل معنوی جرم، مجله دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

28-     انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، مجله دادرسی (سه شماره)، معاونت قضایی نیروی مسلح

29-     اثر مستی در مسئولیت کیفری، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروی مسلح

30-     رضایت و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروی مسلح

31-      گذشت در جرایم غیر قابل گذشت، مجله حقوقی و قضایی دادگستری

32-     ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله عدالت آرا

33-     معمای جرایم قابل گذشت، پیام آموزش، قوه قضائیه

34-     تأملاتی در مورد گذشت، پیام آموزش، قوه قضائیه

35-     مازاد دیه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری

36-      اخلال در نظم دادگاه، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز

37-     قتل فرزند توسط مادر، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز

38-     دعاوی کیفری تصرف عدوانی، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز

39-     مسئولیت بیت المال در مورد دیه بیگانگان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری

40-     وحدت جهانی حقوق، مجله اطلاعات حقوقی و اقتصادی

41-     رابطه انتقال مال غیر و عقد فضولی، مجله دانشگاه مشهد

42-     مفهوم قید، مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان

43-     تاثیر خلوص مود مخدر در جرای مواد مخدر، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

44-     مفهوم کارمند در حقوق جزا، مجله تحقیقات کیفری دانشگاه علوم رضوی

45-     فردی کردن ولایی مجازات ها، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح

46-      عدم رعایت شرایط دفاع مشروع، مجله دانشگاه علوم قضایی

47-     تعدد معنوی جرم و رابطه آن با عناوین مشابه، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

48-     قاعده جبّ، مجله حقوق اسلامی

49-     عوامل اعتیاد، سمینار اعتیاد، دانشگاه کاشان

50-     موانع پیشرفت علوم انسانی، سمینار تحول در علوم انسانی، دانشگاه کاشان

51-     وقف خمس و زکات برای اهداف آموزشی، سمینار وقف در آموزش عالی، دانشگاه کاشان

52- تاثیر اندیشه های ملامحسن فیض کاشانی در قانون مجازات اسلامی، مجله کاشان شناخت

 

عناوین پایان نامه ها

§        ضمانت اجرای تخلف از اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، یاسر جشنی

§        قواعد عمومی حاکم بر جرایم مستوجب قصاص و دیات، مهدی آزاد پور

§        حق مکتسب در حقوق کیفری، زمانی

§        قاعده مقتضی و مانع، احمد احسانی فر

§        اصل علنی بودن محاکمات کیفری، سمیه زارع

§        قراردادهای طراحی، تهیه، تجهیزات و ساخت، حجت ا... عرفانی

§        ارزشهای اثباتی ادله علمی، مونا جمالی

§        جایگاه ادله و تعارض آنها، محمد خندستان

§        طلب پولی موجل، مونا جمالی

§        شرط شمن ایقاع، سرور مهتری

§        بازداشت موقت، سمیه مقامی

§        حدود اختیارات قاضی در فردی کردن جرایم، صادق رحیمی

§        سوء نیت در جرایم علیه امنیت، سجاد فخری

§        صلاحیت کیفری، کاظم طالبی

§        بغی، سید نصرالله صالحی

§        جرایم علیه حقوق هنرمندان، هومن خرازیان

§        مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، مختاری

§        مسئولیت کیفری پرستاران، حسین دیدار

§        جرم مشهود، جبار محمدی

§        ابزارهای اسلامی تامین مالی، عمار زوینی

§        قاعده حذار، حمیدرضا حاجی زاده

§        قاعده اذن، حمیدرضا رستمی

دوره ها و کارگاه‌های آموزشی

v    بر پایی کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان حقوقی وزارت نیرو و قضات دادگستری در استان های مختلف کشور، تحلیل آراء دادگستری

v    ارائه مقاله آراء ملا محسن فیض کاشانی در کنگره ملا محسن فیض در دانشگاه کاشان.

v    ارائه سخنرانی موانع پیشرفت علوم انسانی در سمینار تحولات علوم انسانی

v    ارائه سخنرانی علل اعتیاد در سمینار اعتیاد

v    ارائه سخنرانی وقف خمس و زکات در سمینار وقف

v    کارگاه آموزشی حقوق در دانشگاه پیام نور واحدهای کاشان و آران و بیدگل

طرح های پژوهشی

o       حق ریشه در حقوق اسلام و ایران

عناوین کسب شده: سوابق و افتخارات علمی

o       احراز رتبه نخست در کانون وکلای دادگستری

o       احراز رتبه استاد نمونه در دانشگاه کاشان در چند سال

o       حراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در چند سال

o       احراز رتبه پژوهشگر نمونه استان اصفهان در چند سال

o       معرفی به عنوان پژوهشگر نمونه کشوری و اخذ لوح در چند سال

o       سابقه چند سال حضور در جبهه های جنگ و جانبازی

o       احراز رتبه استاد تمامی (پروفسور) در سال 1384

o       احراز بالاترین رای برای عضویت در اولین دوره شورای اسلامی شهر کاشان

o       وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه دعاوی حقوقی، تجاری، خانواده، ملکی، کیفری، ثبتی و ...