آرشیو اخبار

<FONT size=2>دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران: مبارزه با فقر و محرورمیت از اهداف یونسکو برای توسعه اجتماعی است</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3681Said Abadi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: مبارزه با فقر و محرومیت از طریق تضمین مشارکت مردم در توسعه اجتماعی، رعایت عدالت و برابری و ترویج بردباری از اهداف عمده یونسکو در ارتباط با توسعه اجتماعی است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محمدرضا سعیدآبادی در همایش ملی توسعه اجتماعی در دانشگاه کاشان افزود: ایجاد ظرفیت درون‌زا از طریق توسعه منابع انسانی، نوسازی نظام آموزشی در همه سطوح و شناسایی عوامل فرهنگی و توجه به زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه از دیگر اهداف یونسکو برای توسعه اجتماعی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی و مشارکت مردم در بهره‌برداری برابر و عقلانی از منابع برای توسعه پایدار انسانی و محافظت از حقوق زیست محیطی نسل‌های آینده را ضروری دانست و اظهار داشت: توسعه اجتماعی مستلزم هستی‌شناسی، هد‌ف‌شناسی اجتماعی و امکان‌شناسی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، برای توسعه اجتماعی نیاز به کیفیت زندگی، میزان دسترسی به امکانات آموزشی، رفاهی، بهداشتی، مسکن، امید به زندگی، عدالت اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">سعیدآبادی، با اشاره به استراتژی جهانی برای مبارزه با بحران در هم تنیده فقر، بیکاری و فروپاشی اجتماعی افزود: روند پیشبرد توسعه اجتماعی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی روندی پایدار است که به باور یونسکو ضرورت دارد تا از طریق برقراری پیوند و تقویت ارتباط میان پژوهشگران علوم اجتماعی و تصمیم‌گیران مسایل اجتماعی در کشورهای عضو دنبال شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، تشکیل میزگردهای تخصصی ویژه وزرای توسعه اجتماعی کشورها در مناطق مختلف جهان را از فعالیت‌های شاخص یونسکو در دهه‌های اخیر دانست و گفت: این میزگردها از سال 2001 تاکنون به طور مستمر همه ساله در مناطق افریقا، امریکای لاتین، کارائیب، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و کشورهای عرب به صورت زیر منطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌الملی برگزار می‌گردد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب