آرشیو اخبار

رایزن فرهنگی سفارت افغانستان از توجه ویژه دانشگاه کاشان به دانشجویان افغانستانی قدردانی کرد

رایزن فرهنگی سفارت افغانستان از توجه ویژه دانشگاه کاشان به دانشجویان افغانستانی قدردانی کرد

رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در تهران از توجه ویژه دانشگاه کاشان به دانشجویان افغانستانی قدردانی کرد و گفت: تعداد زیادی از دانشجویان افغانستان در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل هستند که مسولان و استادان توجه ویژه ای به این دانشجویان دارند.

ادامه مطلب
نشست  رایزنان  فرهنگی و علمی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با دانشجویان افغانستانی دانشگاه کاشان

نشست رایزنان فرهنگی و علمی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با دانشجویان افغانستانی دانشگاه کاشان گالری

در حاشیه روز بین الملل دانشگاه کاشان نشست صمیمانه دکتر شفیق شرق و دکترجمال انصاری رایزنان محترم فرهنگی و علمی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با دانشجویان افغانستانی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب