آرشیو اخبار

کسب رتبه دوم کشوری دانشجویان مهندسی کامپیوتر در مسابقات ملی بازی سازی رایانه ای

مدیر پژوهشکده دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر این دانشگاه در دومین دوره مسابقات ملی بازی سازی رایانه ای دانشجویی، رتبه دوم کشوری را کسب کردند.

ادامه مطلب