آرشیو اخبار

۲۱۸ دانشجوی دانشگاه کاشان به کارشناسی ارشد راه یافتند

بنا به گزارش معاون محترم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی جاری ۲۱۸ نفر از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور پذیرفته شده اند. موفقیت عزیزان آرزوی ماست. روابط عمومی

ادامه مطلب

۲۱۸ دانشجوی دانشگاه کاشان به کارشناسی ارشد راه یافتند

بنا به گزارش معاون محترم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی جاری ۲۱۸ نفر از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور پذیرفته شده اند. موفقیت عزیزان آرزوی ماست. روابط عمومی

ادامه مطلب