معاونت فرهنگی

<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مدیریت فرهنگی دانشگاه با همکاری مدیر کل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کارگاه آموزشی گردشگری وتور گردانی را از تاریخ 11 الی 13 تیرماه برگزار می نماید . دراین دوره&nbsp;60 نفر از کارشناسان اردوها ومسولین کانون گردشگری دانشگاه های منطقه چهارشامل دانشگاه های (اصفهان – دانشگاه هنر اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه اراک – دانشگاه قم – دانشگاه پردیس قم – دانشگاه تفرش – دانشگاه شهر کرد – دانشگاه یزد و دانشگاه کاشان)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شرکت دارند.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>در غم آفتاب (امام، هنر، عرفان) </FONT>

<P align=center>&nbsp;</P> <P align=right><FONT size=2>مدیریت&nbsp;فرهنگی دانشگاه کاشان برگزار می کند:&nbsp;</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 483px; HEIGHT: 681px" height=2945 alt="" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3631aftab.jpg" width=2055 align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مسابقه خاطرات تلخ و شیرین دانشجویی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>اولین دوره مسابقه خاطرات تلخ و شیرین زندگی دانشجویی شامل فیلمنامه، نمایشنامه، کاریکاتور، شعر، داستان، طنز مکتوب و عکس، می باشد. آخرین مهلت ارسال آثار، 10 خرداد 1386 خواهد بود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>جهت تهیه فرم و کسب اطلاعات تکمیلی به دفتر کارشناس نشریات مدیریت فرهنگی مراجعه نمایید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>

ادامه مطلب