آرشیو اخبار

قابل توجه داوطلبان متقاضی پذیرش دوره دکتری 1391 دانشگاه کاشان (معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام مصاحبه دکتری)

داوطلبان معرفی‌شده از سوی سازمان سنجش بمنظور انجام مصاحبه دکتری لازم است ضمن مطالعه دقیق بندهای الف و ب در اسرع وقت نسبت به ارسال کلیه مدارک مندرج در بند ب این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ 5/4/1391 به آدرس کاشان – بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان – معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان – کدپستی 51167-87317 ازطریق پست پیشتاز اقدام نمایند(ذکر نام و نام خانوادگی و نام رشته- گرایش متقاضی بر روی پاکت پستی الزامی است). لازم به ذکر است به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد (وجوه پرداختی و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).

ادامه مطلب

قابل توجه داوطلبان متقاضی پذیرش دوره دکتری 1391 دانشگاه کاشان (معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام مصاحبه دکتری)

داوطلبان معرفی‌شده از سوی سازمان سنجش بمنظور انجام مصاحبه دکتری لازم است ضمن مطالعه دقیق بندهای الف و ب در اسرع وقت نسبت به ارسال کلیه مدارک مندرج در بند ب این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ 5/4/1391 به آدرس کاشان – بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان – معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان – کدپستی 51167-87317 ازطریق پست پیشتاز اقدام نمایند(ذکر نام و نام خانوادگی و نام رشته- گرایش متقاضی بر روی پاکت پستی الزامی است).

ادامه مطلب

برگزاری آزمون استخدامی منطقه شمال استان اصفهان با حضور ۳۸۰۴ داوطلب زن در دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی منطقه شمال استان اصفهان حوزه خواهران، از برگزاری این آزمون با شرکت سه هزار و ۸۰۴ دواطلب زن در دانشگاه کاشان خبر داد.

ادامه مطلب