آرشیو اخبار

پرداخت حدود 19 میلیارد ریال وام به دانشجویان دانشگاه کاشان

معاون دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: با پیگیرهای به موقع و موثر اداره رفاه دانشجوئی این دانشگاه، صندوق رفاه دانشجویان به میزان 18 میلیارد و 970 میلیون و 614 هزار و 880 ریال وام به دانشجویان این دانشگاه در دو نیمسال سال 94-93 پرداخت کرده است.

ادامه مطلب