آرشیو اخبار

ارسال حدود 100 مقاله به کنفرانس تولید برق همزمان با حرارت و برودت سیستم های هیبریدی

دبیر اجرایی کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت سیستم های هیبریدی گفت: حدود یکصد مقاله از محققان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور به دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه کاشان ارسال شد.

ادامه مطلب