آرشیو اخبار

گزارش نشست رییس دانشگاه با رؤسا و معاونین دانشکده ها و پژوهشکده ها

جلسه ای در تاریخ 17 فرودین ماه جاری با حضور رییس دانشگاه کاشان، روسا و معاونین دانشکده ها و پژوهشکده ها به منظور تبریک سال جدید و بررسی برنامه عملیاتی سال 95 دانشکده ها و پژوهشکده ها برگزار شد.

ادامه مطلب