آرشیو اخبار

معاون اداری مالی وزارت علوم: دانشگاه ها از جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید بدون اخذ مجوز های لازم در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خودداری کنند

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عدم جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید بدون اخذ مجوز های لازم در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خبر داد.

ادامه مطلب

معاون وزیر راه و شهرسازی: نوسازی در بافت فرسوده نیازمند الگو و تناسب نوع مصالح ساخت با بافت تاریخی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی در بافت فرسوده نیازمند الگو و تناسب نوع مصالح ساخت با بافت تاریخی است تا شاهد مخدوش شدن میراث گرانبهای گذشتگان نشویم.

ادامه مطلب

شهردار کاشان: حمایت بخش خصوصی برای حفظ و صیانت بافت تاریخی لازم است

شهردار کاشان به وجود بیش از 700 خانه تاریخی ارزشمند در کاشان اشاره کرد و افزود:همه آحاد جامعه از شهروندان عادی گرفته است تا شهرداری، میراث فرهنگی، فرمانداری و سرمایه گذاران بخش خصوصی در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی سهیم هستند.

ادامه مطلب

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه‌ریزی هدفمند برای بافت‌های فرسوده و تاریخی شهرها لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه‌ریزی جهت‌دار و هدفمند برای بافت‌های فرسوده و تاریخی شهرها، از سویی به عنوان سرمایه‌ای ملی و از دیگر سو به عنوان چالشی عمرانی، اجتماعی رویکردی مردم‌مدار و نه کالبد‌مدار را طلب می‌کند که با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی همراه می‌باشد.

ادامه مطلب