آرشیو اخبار

راه اندازی اندیشگاه دانشگاه کاشان

با حضور دکتر محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و پروفسور منصوری مدیر پروژه رصدخانه ملی، اندیشگاه دانشگاه کاشان در پژوهشکده اسانس های طبیعی این دانشگاه در قمصر افتتاح شد.

ادامه مطلب