آرشیو اخبار

مهندس غزنوی: توسعه دانشگاه کاشان از برخی دانشگاه های آمریکا جلوتر است

عضو هیات مدیره دانشگاه کارنگی ایالات متحده آمریکا ، توسعه علمی دانشگاه کاشان را خوب ارزیابی کرد و افزود: دانشگاه کاشان 100 درصد رشد خوبی داشته و حتی از برخی دانشگاه های آمریکا نیز جلوتر است.

ادامه مطلب

پژوهشگران شیمی دانشگاه کاشان روشی جدید برای اندازه‌گیری ترکیب‌های مؤثر داروهای گیاهی یافتند

پژوهشگران شیمی تجزیه دانشگاه کاشان، با معرفی یک روش ترکیبی آماری موفق به اندازه‌گیری گونه‌های مؤثر داروهای گیاهی با حد تشخیص بهتر نسبت به روش‌های معمول شدند. با استفاده از این روش سرعت اندازه‌گیری افزایش یافته و در عین حال به علت عدم کاربرد حلال‌های آلی، هزینه و آلودگی زیست‌محیطی کاهش می‌یابد.

ادامه مطلب