انتشارکتاب مدل بندی توپولوژیک ساختارهای نانو پروفسور اشرفی

۱۲ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۳:۰۰ کد : ۲۶۴۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۰۲
کتاب "پروفسور علیرضا" اشرفی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان با عنوان مدل بندی توپولوژیک ساختارهای نانو" در خارج از کشور منتشر شد.

کتاب مدل بندی توپولوژیک ساختارهای نانو"   topological modeling of nanostructures and extended systems " از "پروفسور علیرضا اشرفی" عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان در خارج از کشور منتشر شد.


 

پروفسور اشرفی اظهار داشت: توپولوژی شاخه ای از علم ریاضی است که مدل های هندسی را با توجه به طولشان مطالعه می کند.

وی، با اشاره به اینکه این نخستین کتاب ایشان است که در خارج از کشور منتشر شده افزود: این کتاب به زبان انگلیسی در 14 فصل و در 561 صفحه در کشور آلمان به چاپ رسیده است.

از این عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان، پنج کتاب نیز به فارسی به چاپ رسیده است.نظر شما :