آرشیو اخبار

معاون وزیر علوم: پروژه های نیمه تمام دولتی دانشگاه ها با حمایت خیرین تکمیل می شود

معاون امور حقوقی و امور مجلس و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پروژه های نیمه تمامی که در دانشگاه ها وجود دارد و از اعتبارات دولتی ساخته شده با حمایت مالی خیرین تکمیل می شود.

ادامه مطلب