آرشیو اخبار

انتصاب پروفسور محسن نیازی به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان

انتصاب پروفسور محسن نیازی به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان

سرپرست دانشگاه کاشان، طی حکمی پورفسور محسن نیازی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان و پژوهشگر برگزیده کشوری علوم انسانی در سال87 و 91 را به عنوان معاون پژوهشی و فناوری این دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب

رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان عضو ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری شد

با حکم دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر حمیدرضا مومنیان رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان به عنوان عضو شورای ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت سازِ معاونت علمی و فناوری منصوب گردید.

ادامه مطلب