آرشیو اخبار

انتشارات دانشگاه کاشان درهر ماه به دو کتاب مجوز نشر می دهد

مدیر انتشارات دانشگاه کاشان، تعداد کتب مجوز داده شده به اعضای هیات علمی این دانشگاه از سال گذشته تاکنون را 35 جلد ذکر کرد و گفت: به طور متوسط در هر ماه به 2 کتاب از سوی شورای انتشارات این دانشگاه مجوز نشر داده شده است

ادامه مطلب

بازدید دبیر و اعضای شورای کانون هماهنگی فرش ایران از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

رییس مرکز پژوهشی فرش دانشگاه کاشان گفت: اعضای شورای کانون هماهنگی فرش ایران و برخی از مدیران و صاحبان صنایع فرش ماشینی کاشان از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند.

ادامه مطلب