انتصاب دکتر سید احمد مدنی به عنوان مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه کاشان

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۷ کد : ۴۶۳۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۳۲
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه کاشان، دکتر سید احمد مدنی به عنوان مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه کاشان منصوب شد.

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه کاشان، دکتر سیداحمد مدنی به عنوان مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه کاشان منصوب شد.

دکتر عباس زراعت در این حکم افزوده است: با توجه به مراتب تعهد و تجربه جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت آموزشی دانشگاه، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه کاشان منصوب می گردید.

وی تصریح کرده است: نظر به اینکه دفتر نظارت و سنجش آموزش، نقش بسیار مؤثری در ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه و به روز نمودن دستور العمل های مرتبط با ارزشیابی، ترفیع  پایه های تشویقی، فرصت مطالعاتی و تبدیل وضعیت استخدامی دارد، انتظار می رود با اعمال سیاست های مدون، دقت نظر و تدبیر و برنامه ریزی در انجام بهینه وظایف آن دفتر، نهایت اهتمام را معمول دارید و تعامل سازنده با اعضاء هیأت علمی دانشگاه به منظور ارتقاء کیفیت اهداف ترسیم شده برای آن مدیریت سرلوحه کار خود قرار دهید.

  

رئیس دانشگاه کاشان اظهار امیدواری کرده است: با تلاش و پشتکار و جلب مشارکت همکاران و کارشناسان  به ویژه اعضای هیات علمی، در جهت ارتقاء کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ایجاد زمینه رشد و تعالی هر چه بیشتر دانشجویان عزیز گام های مؤثری بردارید.

گفتنی است: دکتر سید احمد مدنی رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه کاشان می باشد. 

( ۳ )

نظر شما :