آرشیو اخبار

برگزاری آزمون زبان دوره دکترا در دانشکده آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه کاشان، از برگزاری دوره های آموزشی زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و آمادگی آزمون زبان دوره دکترا در این دانشکده خبر داد.

ادامه مطلب