آرشیو اخبار

دانشجویان دانشگاه کاشان محروم در مسابقات بین المللی کن ست به ایران بازگشتند

تیم برتر ایران دانشجویان مهندسی برق دانشگاه کاشان که در مسابقات بین المللی کن ست کشور فرانسه از رقابت در این دوره مسابقات بازماندند بامداد امروز با استقبال گرم به ایران بازگشتند.

ادامه مطلب