آرشیو اخبار

دایره المعارف فرش ایران در بنیاد دانش نامه نگاری گردآوری شده است

رئیس انجمن علمی فرش ایران گفت: رسالت انجمن علمی فرش کشور، انجام کارهای علمی مرتبط با این هنر اصیل ایرانی است که در این ارتباط بیش از دو هزار صفحه مطلب علمی با عنوان دایره المعارف فرش در بنیاد دانش نامه نگاری ایران جمع آوری شده است.

ادامه مطلب

انتصاب مشاور رئیس در امور رفاهی کارکنان و مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

طی احکام جداگانه‌ای دکتر محسن بهپور عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه کاشان به عنوان مشاور رئیس در امور رفاهی کارکنان و دکتر نرگس نیکخواه عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه به عنوان مشاور رئیس در امور بانوان منصوب شدند.

ادامه مطلب