آرشیو اخبار

اولین نشست از سلسله نشست های تعامل دانشگاه با شهر برگزار شد

رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان گفت: اولین نشست از سلسله نشست های تعامل دانشگاه با شهر با حضور آقای مهندس هوشمندی نژاد؛ مدیر عامل شرکت عمران و احیای بافت؛ در نگارخانه دانشکده معماری و هنر با حضور اساتید گروه معماری و دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار شد.

ادامه مطلب

کیفیت گرایی یکی از محورهای اساسی دانشگاه کاشان است

رئیس دانشگاه کاشان کیفیت‌گرایی را یکی از رسالت‌ها و محورهای اساسی دانشگاه دانست و گفت: برای معرفی دانشگاه در سطح بین‌المللی و تحقق سند چشم‌انداز دانشگاه باید در کنار کمیت به کیفیت امور در محیط دانشگاه توجه شود.

ادامه مطلب