آرشیو اخبار

اهداء 1200 جلد مجله کاشان‌شناخت (پژوهش‌نامه کاشان) به کتابخانه‌های کشور

مدیر مسئول مجله پژوهش‌نامه کاشان از ارسال 1200 مجلد از شمارگان1 تا11 مجله کاشان‌شناخت(پژوهش نامه کاشان) به کتابخانه دانشگاه‌های کشور، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و ادارات شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز خبر داد.

ادامه مطلب