آرشیو اخبار

دانش آموختگی نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد فرش دستباف در گرایش مواد اولیه و رنگرزی

مدیر گروه فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان گفت: نخستین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فرش دستباف در گرایش مواد اولیه و رنگرزی در این دانشگاه از پایان نامه خود دفاع کرد.

ادامه مطلب

مراسم تودیع معارفه معاون طرح و توسعه، رؤسای پردیس خواهران، گروه همکاریهای علمی و بین الملل و پژوهشکده اسانس دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه معاون طرح و توسعه، رؤسای پردیس خواهران، دفتر همکاریهای علمی و بین الملل و پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

مدیر امور دانشجویی دانشگاه کاشان: از مشارکت دانشجویان در اداره بهتر خوابگاه‌ها کمک گرفته می‌شود

مدیر امور دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: در راستای پیشبرد اهداف کلی، سیاستها و برنامه‌های توسعه اول دانشگاه، به دنبال اجرای طرح جلب مشارکت دانشجویان در اداره کردن بهتر خوابگاه‌ها می‌باشیم.

ادامه مطلب