آرشیو اخبار

برگزاری کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع " حضور اجتماعی زنان فرصت ها و تهدید ها " با حضور جمع کثیری از دانشجویان و دکتر میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو بنیاد ملی نخبگان در سالن اجتماعات دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

تصویربرداری از ساختار نامتقارن جو ناهید همزمان با پدیده گذر سیاره از برابر خورشید در رصدخانه دانشگاه کاشان

کارشناس رصد خانه دانشگاه کاشان از تصویربرداری از ساختار نامتقارن جو ناهید همزمان با پدیده گذر سیاره از برابر خورشید در این رصد خانه خبر داد.

ادامه مطلب