آرشیو اخبار

مهمانان خارجی کنگره بین المللی نانو دانشگاه کاشان: پیشرفت علمی نانو ایران درخشان است

محققان و مهمانان خارجی شرکت کننده در چهارمین کنگره بین المللی فناوری نانو که در دانشگاه کاشان در حال برگزاری است آینده علمی ایران به خصوص در زمینه نانو را درخشان و رو به رشد دانستند.

ادامه مطلب