آرشیو اخبار

دومین کنفرانس جبر محاسباتی نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها در دانشگاه کاشان برگزار شد

دومین کنفرانس جبر محاسباتی نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها با حضور استاد برجسته بین المللی "گرنونت اشترود" از کشور آلمان و جمعی از اندیشمندان و دانشجویان در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب