آرشیو اخبار

یادمان ارباب حسن تفضلی پدر صنعت نساجی ایران در دانشگاه کاشان برگزار شد

مراسم یادمان ارباب حسن تفضلی پدر صنعت نساجی ایران همزمان با بیست و هفتمین سال درگذشت این کارآفرین و صنعتگر نمونه با حضور خاندان محترم ایشان و جمعی از خیران و صنعتگران در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

راه اندازی امکان مدیریت طرحهای پژوهشی در پورتال اساتید وسدف

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: به منظور تسهیل درانجام فرآیندهای مربوط به امورپژوهشی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه، مرکز رایانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه با همکاری حوزه معاونت پژوهشی اقدام به توسعه سیستم های پورتال اساتید وسدف دربخش های پژوهشی نموده است.

ادامه مطلب