آرشیو اخبار

کمیته روابط بین الملل ستاد توسعه دانشگاه کاشان راه اندازی شد

کمیته روابط بین الملل ستاد توسعه دانشگاه کاشان با مسئولیت دکتر سید علی ضیایی و با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از خیرین طی مراسمی در این دانشگاه راه اندازی گردید.

ادامه مطلب