آرشیو اخبار

کنگره آخوند کاشی در مشهد اردهال کاشان برگزار شد

نخستین کنگره علامه آخوند ملامحمد کاشانی با حضور آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، آتی الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و جمعی از شخصیت های برجسته علمی با همکاری دانشگاه کاشان در جوار بارگاه ملکوتی سلطان علی بن امام محمد باقر(ع) در مشهد ارهال کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

کنگره آخوند کاشی در مشهد اردهال کاشان برگزار شد

نخستین کنگره علامه آخوند ملامحمد کاشانی با حضور آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و جمعی از شخصیت های برجسته علمی با همکاری دانشگاه کاشان در جوار بارگاه ملکوتی سلطان علی بن امام محمد باقر(ع) در مشهد ارهال کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

موفقیت دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی

رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان گفت: در دهمین جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی "سید علی میرعمادی" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش و هنر دانشکده معماری و هنر این دانشگاه موفق به دریافت لوح تقدیر هیات داوران و روبان افتخار در بخش عکاسی طبیعت شد.

ادامه مطلب