توسعه تشکیلات تفصیلی دانشگاه کاشان

۲۸ دی ۱۳۹۲ | ۱۶:۰۱ کد : ۲۷۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۳۲
معاونت طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از توسعه تشکیلات تفصیلی این دانشگاه خبر داد.
 

معاونت طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از توسعه تشکیلات تفصیلی این دانشگاه خبر داد.

دکتر سعید سلطانی محمدی افزود: تشکیلات تفصیلی دانشگاه براساس شاخص های صورتجلسه هشتمین اجلاس مشترک هیات های امناء دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مصوبه چهارمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه اصفهان،  از3معاونت و8 مدیریت مصوب درسال 76 به 5 معاونت و13مدیریت درسال 92 ارتقاء یافت.

 وی اظهار داشت: در برنامه توسعه تشکیلاتی دانشگاه علاوه بردانشکده های موجود (علوم، ادبیات وعلوم انسانی، مهندسی و معماری و هنر)2دانشکده شیمی ومنابع کویری و همچنین پژوهشکده علوم و فناوری نانو پیش بینی شده و پستهای سازمانی دانشگاه نیزدر فاز هیات علمی و غیرهیات علمی به ترتیب  از 208 و 142به442 و 442 پست سازمانی افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس رشد پستهای سازمانی دانشگاه در حوزه ستادی وتخصصی (غیرهیات علمی)113درصد ودربخش اصلی وصف (هیات علمی)211 درصد رشد داشته و تعداد 18پست هیات علمی پژوهشی، جهت تحقیق و پژوهش پژوهشگران در پژوهشکده علوم و فناوری نانو تخصیص یافته است.

دکتر سلطانی محمدی، گروه های آموزشی جدید دانشگاه را، علوم کامپیوتر، آمار، زیست شناسی، ادیان و فلسفه، علوم قرآنی و حدیث، علوم اجتماعی، روانشناسی، تربیت بدنی، باستان شناسی، پژوهش هنر و هنر اسلامی، مهندسی مواد، مهندسی عمران، بیابان زدایی، مرتع و آبخیز، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک ذکر کرد.

 

نظر شما :